System z Instructions
Operation Code Tables


Operation Codes 00 to FF

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
0- - 01** - - SPM BALR BCTR BCR SSK ISK SVC BSM BASSM BASR MVCL CLCL
1- LPR LNR LTR LCR NR CLR OR XR LR CR AR SR MR DR ALR SLR
2- LPDR LNDR LTDR LCDR HDR LRDR
LDXR
MXR MXDR LDR CDR ADR SDR MDR DDR AWR SWR
3- LPER LNER LTER LCER HER LRER
LEDR
AXR SXR LER CER AER SER MER
MDER
DER AUR SUR
4- STH LA STC IC EX BAL BCT BC LH CH AH SH MH BAS CVD CVB
5- ST LAE XDECO XDECI N CL O X L C A S M D AL SL
6- STD XHEXI XHEXO - - - - MXD LD CD AD SD MD DD AW SW
7- STE MS - - - - - - LE CE AE SE ME
MDE
DE AU SU
8- SSM - LPSW DIAG BRXH
WRD
BRXLE
RDD
BXH BXLE SRL SLL SRA SLA SRDL SLDL SRDA SLDA
9- STM TM MVI TS NI CLI OI XI LM TRACE LAM STAM 9C** 9D** 9E** 9F**
A- LMP
- - - vector A5**
vector
vector A7** MVCLE CLCLE - - STNSM STOSM SIGP MC
B- CTP
STMC
LRA B2** B3** IPB SPB STCTL LCTL LFI
LMC
B9** CS CDS - CLM STCM ICM
C- C0** - C2** - C4** - C6** - C8** - - - - - - -
D- TRTR MVN MVC MVZ NC CLC OC XC RSP MVCK MVCP MVCS TR TRT ED EDMK
E- E0** PKU UNPKU E3** vector E5** E6** E7** MVCIN PKA UNPKA EB** EC** ED** PLO LMD
F- SRP MVO PACK UNPK - - - - ZAP CP AP SP MP DP - -


RI and RIL Instructions

Operation
Code
-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
A5x-IIHHIIHLIILHIILLNIHHNIHLNILHNILLOIHHOIHLOILHOILLLLIHHLLIHLLLILHLLILL
A7x-TMHTMLTMHHTMHLBRCBRASBRCTBRCTGLHILGHIAHIAGHIMHIMGHICHICGHI
C0x-LARLLGFI--BRCLBRASLXIHFXILFIIHFIILFNIHFNILFOIHFOILFLLIHFLLILF
C2x-MSGFIMSFI--SLGFISLFI--AGFIAFIALGFIALFICGFICFICLGFICLFI
C4x---LLHRL-LGHRLLHRLLLGHRLSTHRLLGRL--STGRLLGFRLLRLLLGFRLSTRL
C6x-EXRL-PFDRL-CGHRLCHRLCLGHRLCLHRLCGRL-CLGRL-CGFRLCRLCLGFRLCLRL
C8x-MVCOSECTGCSST-------------


Operation Codes B200 to B2FF

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
0- CONCS DISCS STIDP STIDC SCK STCK SCKC STCKC SPT STPT SPKA IPK - PTLB - -
1- SPX STPX STAP RRB SIE CLRP SETR STETR PC
PCF
SAC CFC DEP DCTP MAD MUN STCAP
2- SERVC IPTE IPM IVSK IAC SSAR EPAR ESAR PT ISKE RRBE SSKE TB DXR PGIN PGOUT
3- CSCH HSCH MSCH SSCH STSCH TSCH TPI SAL RSCH STCRW STCPS RCHP SCHM STZP SZP TPZI
4- BAKR CKSM *B242 MADS SQDR SQER STURA MSTA PALB EREG ESTA LURA TAR CPYA SAR EAR
5- CSP - MSR - MVPG MVST - CUSE BSG IESBE BSA *B25B *B25C CLST SRST CHSC
6- *B260 *B261 LKPG CMPSC *B264 SVS *B266 *B267 DV *B269 *B26A *B26B *B26C *B26D *B26E *B26F
7- SPCS STPCS *B272 - SIGA - XSCH RP STCKE SACF *B27A *B27B STCKF STSI *B27E *B27F
8- SPP
LGND
LGNE EXPD EXPE SCCTL
LGCD
SCCTL
LGCE
QSI
POWD
SSCTL
POWE
SIND SINE COSD COSE - - QCTRI -
9- - - - - ATND ATNE - - - SRNM - - STFPC LFPC - -
A- - - - - MCBDM TRE CU21
CUUTF
CU12
CUTFU
- - *B2AA *B2AB *B2AC NQAP DQAP PQAP
B- STFLE STFL LPSWE STEAI - - - - - SRNMT - - - LFAS - -
C- ADRN AERN SDRN SERN MDRN MERN DDRN DERN LERN - - - - - - -
D- AACDR AACER SACDR SACER MACD MACE RACD RACE AACAC SACAC CLAC - - - - -
E- SCCTR SPCTR - - ECCTR EPCTR - - - - - - - ECA - -
F- IUCV - - - - - *B2F6 - - - - - - - - TRAP4


Operation Codes B300 to B3FF

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
0- LPEBR LNEBR LTEBR LCEBR LDEBR LXDBR LXEBR MXDBR KEBR CEBR AEBR SEBR MDEBR DEBR MAEBR MSEBR
1- LPDBR LNDBR LTDBR LCDBR SQEBR SQDBR SQXBR MEEBR KDBR CDBR ADBR SDBR MDBR DDBR MADBR MSDBR
2- - - - - LDER LXDR LXER - - - - - - - MAER MSER
3- - - - - - - SQXR MEER MAYLR MYLR MAYR MYR MAYHR MYHR MADR MSDR
4- LPXBR LNXBR LTXBR LCXBR LEDBR LDXBR LEXBR FIXBR KXBR CXBR AXBR SXBR MXBR DXBR - -
5- TBEDR TBDR - DIEBR - - - FIEBR THDER THDR - DIDBR - - - FIDBR
6- LPXR LNXR LTXR LCXR - LXR LEXR FIXR - CXR - - - - - -
7- LPDFR LNDFR CPSDR LCDFR LZER LZDR LZXR FIER - - - - - - - FIDR
8- - - - - SFPC SFASR - - - - - - EFPC - - -
9- - - - - CEFBR CDFBR CXFBR - CFEBR CFDBR CFXBR - - - - -
A- - - - - CEGBR CDGBR CXGBR - CGEBR CGDBR CGXBR - - - - -
B- - - - - CEFR CDFR CXFR - CFER CFDR CFXR - - - - -
C- - LDGR - - CEGR CDGR CXGR - CGER CGDR CGXR - - LGDR - -
D- MDTR DDTR ADTR SDTR LDETR LEDTR LTDTR FIDTR MXTR DXTR AXTR SXTR LXDTR LDXTR LTXTR FIXTR
E- KDTR CGDTR CUDTR CSDTR CDTR EEDTR - ESDTR KXTR CGXTR CUXTR CSXTR CXTR EEXTR - ESXTR
F- - CDGTR CDUTR CDSTR CEDTR QADTR IEDTR RRDTR - CXGTR CXUTR CXSTR CEXTR QAXTR IEXTR RRXTR


Operation Codes B900 to B9BF

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
0- LPGR LNGR LTGR LCGR LGR LURAG LGBR LGHR AGR SGR ALGR SLGR MSGR DSGR EREGG LRVGR
1- LPGFR LNGFR LTGFR LCGFR LGFR - LLGFR LLGTR AGFR SGFR ALGFR SLGFR MSGFR DSGFR KMAC LRVR
2- CGR CLGR - - - STURG LBR LHR PCKMO - - - - - KM KMC
3- CGFR CLGFR - - - - - - - - - - - - KIMD KLMD
4- - - - - - - BCTGR - - - - - - - - -
5- - - - - - - - - - - - - - - - -
6- CGRT CLGRT - - - - - - - - - - - - - -
7- - - CRT CLRT - - - - - - - - - - - -
8- NGR OGR XGR FLOGR LLGCR LLGHR MLGR DLGR ALCGR SLBGR CSPG - - EPSW IDTE -
9- TRTT TRTO TROT TROO LLCR LLHR MLR DLR ALCR SLBR EPAIR ESAIR EQBS ESEA PTI SSAIR
A- - - PTF - - - - - - - LPTEA ESSA - - - PFMF
B- CU14 CU24 CU41 CU42 - - - - - - - - - TRTRE SRSTU TRTE


Operation Codes E3xx-xxxx-xx00 to E3xx-xxxx-xx9F

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
0- - - LTG LRAG LG - CVBY - AG SG ALG SLG MSG DSG CVBG LRVG
1- - - LT LRAY LGF LGH LLGF LLGT AGF SGF ALGF SLGF MSGF DSGF LRV LRVH
2- CG CLG - - STG - CVDY - - - - - - - CVDG STRVG
3- CGF CLGF LTGF - CGH - PFD - - - - - - - STRV STRVH
4- - - - - - - BCTG - - - - - - - - -
5- STY MSY - - NY CLY OY XY LY CY AY SY MFY - ALY SLY
6- - - - - - - - - - - - - - - - -
7- STHY LAY STCY ICY - LAEY LB LGB LHY CHY AHY SHY MHY - - -
8- NG OG XG - - - MLG DLG ALCG SLBG - - - - STPQ LPQ
9- LLGC LLGH - - LLC LLH ML DL ALC SLB - - - - - -


Operation Codes E5xx-xxxx-xx00 to E5xx-xxxx-xx5F

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
0- LASP TPROT STRAG *E503 *E504 *E505 *E506 *E507 *E508 *E509 *E50A *E50B *E50C *E50D MVCSK MVCDK
1- - - - - - - - - - - - - - - - -
2- - - - - - - - - - - - - - - - -
3- - - - - - - - - - - - - - - - -
4- - - - - MVHHI - - - MVGHI - - - MVHI - - -
5- - - - - CHHSI CLHHSI - - CGHSI CLGHSI - - CHSI CLFHSI - -


Operation Codes EBxx-xxxx-xx00 to EBxx-xxxx-xxCF

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
0- - - - - LMG - - - - - SRAG SLAG SRLG SLLG - TRACG
1- - - - - CSY - - - - - - - RLLG RLL - -
2- CLMH CLMY - - STMG STCTG STMH - - - - - STCMH STCMY - LCTLG
3- CSG CDSY - - - - - - - - - - - - CDSG -
4- - - - - BXHG BXLEG - - - - - - ECAG - - -
5- - TMY MVIY - NIY CLIY OIY XIY - - - - - - - -
6- - - - - - - - - - - ASI - - - ALSI -
7- - - - - - - - - - - AGSI - - - ALGSI -
8- ICMH ICMY - - - - - - - - SQBS - - - MVCLU CLCLU
9- STMY - - - - - LMH - LMY - LAMY STAMY - - - -
A- - - - - - - - - - - - - - - - -
B- - - - - - - - - - - - - - - - -
C- TP - - - - - - - - - - - - - - -


Operation Codes ECxx-xxxx-xx00 to ECxx-xxxx-xxFF

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
0- - - - - - - - - - - - - - - - -
1- - - - - - - - - - - - - - - - -
2- - - - - - - - - - - - - - - - -
3- - - - - - - - - - - - - - - - -
4- - - - - BRXHG BRXLG - - - - - - - - - -
5- - - - - RNSBG RISBG ROSBG RXSBG - - - - - - - -
6- - - - - CGRJ CLGRJ - - - - - - - - - -
7- CGIT CLGIT CIT CLFIT - - CRJ CLRJ - - - - CGIJ CLGIJ CIJ CLIJ
8- - - - - - - - - - - - - - - - -
9- - - - - - - - - - - - - - - - -
A- - - - - - - - - - - - - - - - -
B- - - - - - - - - - - - - - - - -
C- - - - - - - - - - - - - - - - -
D- - - - - - - - - - - - - - - - -
E- - - - - CGRB CLGRB - - - - - - - - - -
F- - - - - - - CRB CLRB - - - - CGIB CLGIB CIB CLIB


Operation Codes EDxx-xxxx-xx00 to EDxx-xxxx-xx6F

-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F
0- - - - - LDEB LXDB LXEB MXDB KEB CEB AEB SEB MDEB DEB MAEB MSEB
1- TCEB TCDB TCXB - SQEB SQDB - MEEB KDB CDB ADB SDB MDB DDB MADB MSDB
2- - - - - LDE LXD LXE - - - - - - - MAE MSE
3- - - - - SQE SQD - MEE MAYL MYL MAY MY MAYH MYH MAD MSD
4- SLDT SRDT - - - - - - SLXT SRXT - - - - - -
5- TDCET TDGET - - TDCDT TDGDT - - TDCXT TDGXT - - - - - -
6- - - - - LEY LDY STEY STDY - - - - - - - -


Miscellaneous Instructions

Op-CodeMnemonicInstruction Name
01XOPCOptions Call
0101PRProgram Return
0102UPTUpdate Tree
0104PTFFPerform Timing Facility Function
0105CMSGClear Message
0106TMSGTest Message
0107SCKPFSet TOD Programmable Field
0108TMPSTest Message Path State
0109CMPSClear Message Path State
010APFPOPerform Float Point Operation
010BTAMTest Addressing Mode
010CSAM24Set Addressing Mode
010DSAM31Set Addressing Mode
010ESAM64Set Addressing Mode
01FFTRAP2Trap
9C00SIOStart I/O
9C01SIOFStart I/O Fast Release
9C02RIOResume I/O
9D00TIOTest I/O
9D01CLRIOClear I/O
9E00HIOHalt I/O
9E01HDVHalt Device
9F00TCHTest Channel
9F01CLRCHClear Channel
A0-VSAPL Assist
E00xXREADRead Card
E02xXPRNTPrint Line
E04xXPNCHPunch Card
E06xXDUMPStorage Dump
E08xXLIMDLimit Dump
E0AxXGETGet Record
E0CxXPUTPut Record
E1XDUMPGeneral Purpose Register Dump
EA00-14xx Emulation - DIL
EA01-14xx Emulation - BDIL
EA04-14xx Emulation - ANUM
EA05-14xx Emulation - COMP
EA08-14xx Emulation - MCPU
EA09-14xx Emulation - MIO
EA0C-14xx Emulation - BIFLAG
EA0D-14xx Emulation - MULDIV

B2xx Instructions

Op-CodeInstruction Name
B242Add FRR
B25BAsynchronous Page Facility
B25CAsynchronous Page Facility
B260Coupling Facility
B261Coupling Facility
B264Coupling Facility
B266Coupling Facility
B267Coupling Facility
B269Cryptographic Facility
B26ACryptographic Facility
B26BCryptographic Facility
B26CCryptographic Facility
B26DCryptographic Facility
B26ECryptographic Facility
B26FCryptographic Facility
B272Coupling Facility
B27ACoupling Facility
B27BCoupling Facility
B27ECoupling Facility
B27FCoupling Facility
B2AADequeue CAM
B2ABProcess CAM Queue
B2ACEnqueue CAM
B2F6Coupling Facility


MVS Assist
Instructions

Op-CodeInstruction Name
E502Fix Page
E503SVC Assist
E504Obtain Local Lock
E505Release Local Lock
E506Obtain CMS Lock
E507Release CMS Lock
E508Trace SVC Interruption
E509Trace Program Interruption
E50ATrace Initial SRB Dispatch
E50BTrace I/O Interruption
E50CTrace Task Dispatch
E50DTrace SVC Return

VM Assist
Instructions

Op-CodeInstruction Name
E600Get Free Storage Space
E601Return Free Storage Space
E602Lock Page
E603Unlock Page
E604Decode Subsequent CCW Commands
E605Free CCW Storage
E606Locate Virtual I/O Control Blocks
E607Dispatch a Block or Virtual Machine
E608Test Page Status
E609Test Page Status and Lock
E60AInvalidate Segment Table
E60BInvalidate Page Table
E60CDecode First CCW Command
E60DMain Entry to Dispatcher
E60ELocate Real I/O Control Blocks
E60FCommon CCW Command Processing
E610Untranslate CCW
E611Dispatch a Block or Virtual Machine
E612Store ECPS:VM/370 Identification
E613Locate Changed Shared Page
E614Get Free Storage Space (FREEX)
E615Return Free Storage Space (FRETX)
E616Preferred Machine Assist

VS1 Assist
Instructions

Op-CodeInstruction Name
E702SVC Handler without Trace
E703SVC Handler with Trace
E704Resume Page Measurement
E705Resume Short Term Unfix
E707Dispatcher
E708SIO Trace
E709Task Switch Trace
E70AI/O Interrupt Trace
E70BStore ECPS:VS2 Level
E70CSet Direct Translate Limit
E710PCB Queue LIFO
E720PCB Queue FIFO
E730Double Threaded Dequeue
E740Get APCBE
E750Return APCBE
E758Find Gotten Queue Element
E760Dequeue Top APCBE
E768SMF Storage Monitor
E770Enqueue RSPTE
E778GETMAIN PPA
E780Enqueue RSPTE to Bottom
E788GETMAIN PPA on Page Boundry
E790Dequeue Specific RSPTE
E798FREEMAIN PQA
E7A0Dequeue First RSPTE
E7A8FREEMAIN in Partition
E7B0Invalidate Virtual Page
E7B8Save GETMAIN/FREEMAIN Status
E7C0Short Term Unfix
E7C8Restore GETMAIN/FREEMAIN Status
E7D8GETMAIN PQA
E7E0Page Measurement
E7E8Resume Group1 Suboperation
E7F0Short Term Fix
E7F8Resume Group2 Suboperation

Go to: Op-Codes Mnemonics Names


© Copyright 1995-2010, Tachyon Software® LLC.
Last modified on May 29, 2010